Zure regen was een zegen

De bossen zouden sterven aan de gevolgen van zure regen, maar dat is niet gebeurd, schrijft NRC. 4 logische vragen:
1) Zure regen, wat was dat ook alweer?
In de jaren zestig van de vorige eeuw, om precies te zijn in 1967, sloeg een Zweedse onderzoeker, Svante Odén, in een artikel alarm over het bestaan van neerslag die zuur was en daardoor vervuilend. Veel meren in het zuidwesten van Zweden waren volgens hem verzuurd en de visstand was er ernstig gedaald.
2) Waarom horen we nu niets meer over zure regen?
Omdat de verzuring over is. Dat komt vooral doordat in Nederland en grote delen van Europa de huizen niet meer verwarmd worden door kolen, maar door gas. Dat is schoner. Ook plaatste de industrie, met name elektriciteitscentrales en raffinaderijen, installaties om zwaveldioxide uit rookgas te halen.
3) Dus zure regen bestond echt, het was geen mythe?
Er is regelmatig beweerd dat zure regen een hype is geweest. Dat vooral de milieubeweging het fenomeen heeft aangegrepen om aandacht en geld te krijgen, net als nu.Toch bestond zure regen wel degelijk, aldus het rapport van het Planbureau voor de leefomgeving.
4) Is de zure regen nu echt helemaal verdwenen?
Nee. Daarvoor moet er nog veeel meer milieubeleid komen

Bron(nen):   NRC