"Als er levens in gevaar zijn, zeg dan maar waar"

Als je Hillary Clinton mag geloven zullen er doden vallen als gevolg van de documenten die nu worden geopenbaard. Er zullen zeker slachtoffers vallen. De Amerikaanse ambassadeur in Berlijn zal geen leven meer hebben. Hij vindt Merkel een doetje, de minister van buitenlandse zaken een onbenul en de premier van Beieren een ongeïnformeerde domoor. De New York Times publiceert de briefwisseling tussen de Amerikaanse regering en Wikileaks. Voorafgaand aan de publicatie hebben beide partijen elkaar getracht te overtuigen. De regering dat er levens op het spel stonden, Wikileaks dat het de regering vooral te doen is om schending van de mensenrechten aan het oog te onttrekken. En Wikileaks biedt aan specifieke documenten geheim te houden als de regering kan aangeven wat daar de gevolgen van zouden zijn.
Leuk om te lezen hoe de bestormen van de Bastille voor de bestorming onderhandelt met Lodewijk de zestiende.
En hoe eindigde die ook al weer?

Bron(nen):   New York Times