Sneeuwschuiven: Het Kabinet van Uitstel

De stand op 14 april 12.00 uur:

  • Spoorverdubbeling Almere
  • BTW-verhoging podiumkunsten
  • Langstudiebelasting
  • Speciaal onderwijsbezuiniging
  • Salairsbeleid onderwijsgevenden
  • Arbeidsmarktplan onderkant arbeidsmarkt
  • Nieuwe CAO overheidspersoneel(nullijn 2011)