Pieter Korteweg: méér Europa doet Nederland verdwijnen

Een politieke unie om de euro te reden is heel slecht voor Nederland. Die ultieme oplossing voor de huidige eurocrisis behartigt uiteindelijk de belangen van grote landen als Duitsland, Frankrijk en Italië. Nederland moet daar niet voor kiezen. Het neemt geografisch maar ook door zijn omvangrijke pensioenvermogens een perifere positie in en heeft dan veel te verliezen.

Dat stelt Pieter Korteweg, voormalig thesauriër-generaal van Financiën en oud-topman van Robeco, in het FD.  ‘Met bloed, zweet en tranen moeten we ons aanpassen aan de te grote schuldenlast. Het wordt een “afdalingsrit” met faillissementen en financiële crises’, zo schat hij in. Het worden magere jaren, maar er is geen andere weg.
De huidige 'oplossing' van het het noodfonds leidt tot niets. De faciliteit is ‘binnenkort al te klein’ voor alleen Griekenland.
Korteweg bepleit daarom over te stappen op staatsschuldsanering van probleemlanden. Hij erkent dat het pad van schuldsanering het gevaar in zich bergt van besmettingsgevaar naar banken en andere financiële instellingen.
Volgens Korteweg heerst ook de illusie dat eurobonds ons kunnen redden. Het is een ‘tragische en potentieel kostbare misvatting, die ons verder op het pad naar de politieke unie brengt’. En met een politieke unie vervaagt en verdwijnt Nederland.

In Zomergasten zei Guy Verhofstad precies het tegenovergestelde: De euro kan niet overleven zonder het oprichten van een Europese obligatiemarkt.

Verhofstadt pleit verder, naast het lanceren van een Europese obligatiemarkt, voor het oprichten van een Europese toezichthoudende instantie. Deze zou de macht moeten krijgen om boetes op te leggen, of een land dat zich niet aan de regels houdt uit deze euro-obligatiemarkt kunnen zetten.

Bron(nen):   Het Financieele Dagblad (betaald)