Verhagen lapt voorschriften kernenergie aan zijn laars

Scoop van Trouw. Maxime Verhagen gaat in Nederland over het hele kernenergiebeleid. Hij geeft de vergunningen, bij hem ga je in beroep, hij beoordeelt of hij zelf wel veilig genoeg handelt. Dat treft, want hij wil veel centrales. Daarmee gaat Nederland in tegen de richtlijnen van het Internationale Atoomenergie Agentschap
(IAEA).
“Zeer onverstandig dat het stimuleren en controleren van kerncentrales onder hetzelfde ministerie valt”, aldus Marius Enthoven, voormalig coördinator van het crisisteam bij
het ministerie van VROM ten tijde van de kernramp in Tsjernobyl (1986). “Een gotspe”, aldus hoogleraar energie Wim Turkenburg. “Nederland kan bij de volgende inspectie
een opmerking van het IAEA verwachten. Het kan namelijk desastreuze gevolgen hebben voor de veiligheid.”

 

Bron(nen):   Trouw