Nu agenten geen quotum meer hebben krijgen we inderdaad veel minder bekeuringen

Het vermoeden dat veel bonnen werden uitgeschreven omdat de dienstdoende agent zijn aantal moest halen blijkt te kloppen. De politie heeft dit jaar ruim 1 miljoen boetes minder uitgedeeld dan in 2010. Er zijn vooral minder bekeuringen uitgeschreven voor bellen in de auto, kapotte fietslichten en door rood rijden. De cijfers zijn opmerkelijk: eind vorig jaar schafte minister Opstelten (Justitie) de bonnenquota af.

In de eerste 9 maanden van 2010 werden nog ruim 8,5 miljoen boetes uitgedeeld, dit jaar waren dat er bijna 7,3 miljoen.

Bron(nen):   De Volkskrant