De vrije val van het CDA (gaat UNICEF Rutte-1 redden?)

Terwijl het CDA in suizende vaart omlaag is geduikeld naar een nieuw diepterecord in de peilingen, zoekt de partij de komende maanden verder naar een aansprekende koers, via de vernieuwingsoperatie ‘Werk in uitvoering’. Maar eerst moeten de christendemocraten de komende week hun gezicht zien te redden rond Mauro (en misschien ook en passant diens leven redden).
Het CDA-congres van zaterdag bracht nog geen oplossing; niet voor Mauro en niet voor de verdeelde CDA-fractie in de Tweede Kamer.
Partijvoorzitter Ruth Peetoom hield haar leden voor dat na de omstreden samenwerking met de PVV nu eenmaal niemand verwachtte dat hiermee een korte route naar nieuwe populariteit was gevonden. Toch verwacht ze veerkracht: “We blijven de grootste ledenpartij in Nederland’.

De oppositie wil het debat heropenen. Dat is wel het laatste dat het CDA wil, want zodra de inhoud aan de orde komt ontstaat onenigheid. Maar de oppositie heeft ook een ontsnapping. Zij wil voor morgenmiddag twee uur een reactie van de bewindsman op een bericht van UNICEF. Daarin stelt het kinderfonds van de Verenigde Naties dat uitzetting van alleenstaande minderjarige asielzoekers als Mauro, die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven, in strijd is met het Kinderrechtenverdrag van de VN. Dat is een mooie uitweg. Mauro moet weg, maar het mag niet van UNICEF.
Overmacht. UNICEF als schaampaal om achter te schuilen.

Bron: o.a. Trouw - niet online