Coup in de maak tegen Agnes Jongerius

De drie grootste bonden van de vakfederatie FNV werken aan de oprichting van een eigen koepel. Daarmee zou een mega-vakvereniging ontstaan, die alle macht wegzuigt bij de huidige FNV-top onder leiding van Agnes Jongerius.

Dat blijkt uit een concept intentieovereenkomst tussen Abvakabo, Bondgenoten en Bouw die in handen is van De Telegraaf.

In het stuk wordt gesproken over de oprichting van ’een federatie van gelijkgestemde verenigingen’. Het voorstel wordt morgen besproken in de bondsraad van de ambtenarenbond Abvakabo.

Uit het hele document blijkt geen enkele betrokkenheid van de huidige top onder leiding van Jongerius. Ook ontbreekt ieder spoor van overleg met de overige kleine FNV-bonden. De twee grootste bonden, Abvakabo en Bondgenoten, hebben al eerder het vertrouwen in Jongerius opgezegd en haar aftreden geëist. Reden daarvoor was de instemming van Jongerius met het pensioenakkoord met de werkgevers en minister Kamp (Sociale Zaken).

Bron(nen):   De Telegraaf