De Telegraaf: er komt tot 10 miljard aan extra bezuinigingen

De Telegraaf, die zeker bij dit kabinet goede ingangen heeft in Den Haag, schrijft dat het kabinet 10 miljard euro extra moet en gaat bezuinigen.  Daarvoor zal alles uit de kast worden gehaald, inclusief draconische ingrepen op de arbeidsmarkt en woningmarkt.  In de boezem van het kabinet is men hevig geschrokken van de snel verslechterende overheidsfinanciën, nu de economie op een nieuwe recessie afkoerst. Een ingewijde noemt de cijfers ’diep donkerrood’. De extra bezuinigingen zouden minimaal zes miljard euro bedragen, maar waarschijnlijk veel meer, tot wel richting tien miljard euro. Die komen bovenop de 18 miljard bezuinigingen die er al zijn. Hoe groot de financiële pijn echt wordt, zal mede afhangen van het verdere verloop van de eurocrisis.

Mogelijkheden: de ww drastisch versoberen, de aow-leeftijd eerder aanpakken, de hypotheekrenteaftrek verminderen. Ook wordt gekeken naar meer eigen bijdragen in de zorg.
Andere plannen die de revue passeren zijn het aanpassen van het ontslagrecht, nieuwe bezuinigingen op de defensie, bijvoorbeeld door het JSF-project uit te kleden, en op ontwikkelingshulp. Dit laatste is een eis van de PVV.

Gezien de aard van de bezuinigingen is het lastig te geloven dat een kabinet dat kan rekenen op een stem meerderheid in de kamer dat gedaan krijgt, zodat een wisseling van gedoogpartner voor de hand ligt.

Bron(nen):   De Telegraaf