Misschien komen we te weten waar de Koning zoveel geld voor nodig heeft

Koning Willem-Alexander en zijn vrouw betalen bijna niks zelf. Voor paleizen, auto's, bewaking en representatie trekt de staat jaarlijks heel veel geld uit. Volgens de begroting bijna 50 miljoen, volgens onafhankelijke berekeningen een veelvoud daarvan.

En ondanks dat bijna alles voor hen wordt betaald krijgen koning en koningin niet alleen salaris, maar ook een onkostenvergoeding. De Tweede Kamer wil al jaren meer weten over de achtergronden bij de ‘uitkering’ aan Willem-Alexander. Die bestaat uit een A-component van ruim 1 miljoen euro (het salaris) en een B-component, waarmee de koning volgens artikel 41 van de Grondwet ‘zijn Huis’ mag inrichten. Dat geld gaat op aan mensen die in zijn privésfeer werken en aan onkosten die hij maakt. Maxima krijgt 700.000 voor onkosten. Premier Rutte weigert ieder jaar toe te lichten waar die onkosten voor nodig zijn. Dat zou de privacy van de koning teveel aantasten.

Maar dit jaar heeft de premier de deur naar openheid op een kiertje gezet. Rutte verzoekt de Raad van State om ‘voorlichting’ over de vraag of hij meer informatie mag geven over die onkostenvergoeding aan koning Willem-Alexander. Hij wil weten wat grotere openheid betekent voor ‘de staatkundige positie van het koningschap en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’. Als de Raad van State het goedvindt komen we dus te weten waarom de koning jaarlijks miljoenen ontvangt naast zijn salaris.

Bron(nen):   Volkskrant