49 NASA-wetenschappers: het valt wel mee met de opwarming van de aarde

In de VS speelt de NASA de rol die hier het KNMI vervult: het is het instituut dat van overheidswege waarschuwt voor de opwarming van de aarde. Een grote groep vooraanstaande ex-medewerkers van de NASA, waaronder 7 ex-astronauten, nemen in een open brief afstand van hun ex-werkgever.
Volgens hen speelt de NASA een actieve rol in het opkloppen van de rol van menselijk gedrag in klimaatveranderingen en staat het verband tussen mogelijke opwarming en de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen allerminst vast.
Lees hier de brief

Bron(nen):   Business Insider