Theaters en zwembaden gaan dicht, clubs verliezen subsidies en busdiensten verdwijnen

Heel veel Nederlandse gemeenten zitten in zulke financiële problemen dat drastisch hakken in voorzieningen de enige weg is. Het AD heeft een inventarisatie gemaakt waaruit blijkt dat ongeveer de helft van de grotere steden tekorten heeft die soms hoog oplopen. Nederlandse gemeente mogen wettelijk geen tekorten hebben, zodat drastische bezuinigingen onvermijdelijk zijn. Er zijn twee oorzaken: de gemeenten krijgen minder geld van het rijk en de belangrijkste eigen inkomstenbron - de verkoop van grond - ligt helemaal stil.
De Vereniging van Nederlandse Gemeente voorspelt in het AD dat burgers de nood zullen gaan merken. Onzichtbare bezuinigingen, zoals minder ambtenaren, zijn niet toereikend. Er zullen bibliotheken dichtgaan, sportvelden worden gesloten, theaters sluiten.
Vooral op het gebied van culturele voorzieningen zal de kaalslag groot zijn. Gemeentelijke subsidies zijn voor de culturele sector belangrijker dan de rijksbijdragen. Het rijk subsidieert voor minder dan een miljard, de gemeenten voor het dubbele?