De asielcrisis gaat de maatschappij ontwrichten

Nederland stevent af op een „maatschappelijk ontwrichtende” asielcrisis die nog ingrijpender zal zijn dan die van afgelopen zomer. Dat schrijven het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), immigratiedienst IND, de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid in interne stukken, die zijn ingezien door NRC.  Er komen de rest van het jaar veel meer nieuws asielzoekers en Nederland heeft daarvoor geen capaciteit.

NRC: 'Zo wordt gevreesd dat al binnen enkele weken voor een paar duizend asielzoekers geen opvangplek meer beschikbaar is en dat zij op straat belanden. Ongeregistreerde vreemdelingen zullen dan door het land zwerven en met name in grote steden voor overlast zorgen. Het tekort aan opvangplekken, zo blijkt uit interne berekeningen van het COA, zal elke maand met duizenden oplopen. In april zullen er, bij ongewijzigd beleid, al achtduizend opvangplekken te weinig zijn.'

Bron(nen):   NRC