In deze provincies is het wantrouwen in de politiek het grootst

Zeeuwen vertrouwen de politiek niet, Groningers voelen zich niet gehoord. Al met al is er een duidelijke scheidslijn: in de landelijk gelegen provincies moeten ze duidelijk minder 'van Den Haag hebben' dan in de Randstad.

Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas. Landelijk gezien noemt 35 procent 'wantrouwen' als het dominante gevoel over de politiek. In Zeeland is dat 51 procent en in Limburg ook nog 45 procent. Alleen in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht is uit acht mogelijke antwoorden de term 'interesse' vaker gekozen dan 'wantrouwen'.

Nog groter wordt het verschil bij de stelling 'het lijkt soms alsof de mening van mensen in de Randstad zwaarder meetelt dan van andere Nederlanders'. In de drie noordelijke provincies ligt het percentage dat het eens is met de stelling boven de 80 procent met Groningen op kop, waar 84 procent dat vindt. In Utrecht onderschrijft maar 38 procent dit statement.

Ook als je kijkt naar de stelling dat 'mensen op het platteland vaak vergeten worden door de politiek' zijn de verschillen groot. Wederom springt Groningen eruit, op de voet gevolgd door Drenthe. Ook in Zuid-Holland is overigens nog 49 procent van de mensen het met deze stelling eens.

Bron(nen):   NOS