Het is hommeles bij JA21: prominenten hekelen verkiezingsresultaat en ‘gebrek aan democratie’

Een grote groep JA21-leden schrijft in een open brief aan het bestuur van hun partij dat ze zich zorgen maken over de politieke lijn en een 'gebrek aan democratie' binnen de partij.

Twee van de drie Tweede Kamerleden (Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink), verschillende Provinciale Statenleden en Europarlementariërs (onder wie Rob Roos) zetten samen met vele andere JA21-leden hun handtekening onder de brandbrief.

De bezorgde leden willen meer democratie in de partij, maar zijn ook zeer ontevreden over het resultaat van de Statenverkiezingen en bovendien vinden ze het onduidelijk waar hun partij voor staat. De kritiek zou niet nieuw zijn; de leden zijn dan ook teleurgesteld dat het bestuur hier tot op heden niks mee heeft gedaan.

De brandbrief is een duidelijke aanval op JA21-oprichters Joost Eerdmans (fractievoorzitter Tweede Kamer) en Annabel Nanninga (fractievoorzitter Eerste Kamer). De leden willen tijdens de ledenvergadering over twee weken bespreken wat de partijstrategie wordt om te groeien naar een 'meer volwassen partij met meer professionaliteit'.