Actiegroep: Leraar mag niet groeten met ‘jongens en meisjes’

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) wil dat een heleboel termen in het onderwijs veranderen, schrijft het AD.

Zo is het niet langer de bedoeling dat de woorden achterstandsleerling of achterstandsscholen, worden gebruikt. Die staan voor segregatie en kansenongelijkheid.

Gehandicapte kind moet worden: leerlingen met een beperking.

Zittenblijven moet worden: doubleren

'Goedemorgen jongens en meisjes' moet worden: goedemorgen allemaal

Hij/zij moet worden: die/diegene, in plaats van hij/zij.

Daarnaast kunnen scholen werken aan een genderneutrale aanduiding op de schoolpas en in de schooladministratie, zoals vermelding van een X in plaats van M (mannelijk) en V (vrouwelijk).


Met deze taalgids wil het Landelijk Aktie Komitee Scholieren naar eigen zeggen 'bijdragen aan een inclusiever schoolklimaat, waarin iedere leerling gelijk is'.

Bron(nen):   AD