Weer een VVD-parlementarier in opspraak

Een slager die zijn eigen vlees keurt. Senator Anne-Wil Duthler van de VVD heeft in juli 2014 voor een wetsvoorstel gestemd waarin adviezen van haar eigen bedrijf zijn opgenomen. Ze stemde dus in met een wet waaraan ze zelf had meegeschreven en waaraan ze geld (76.960 euro exclusief btw) had verdiend. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. De stem van Duthler was cruciaal: zonder haar stem was er in de Eerste Kamer geen meerderheid voor de omstreden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, die zorgtaken van het rijk overhevelde naar gemeenten. Volgens de deskundigen die Follow the Money raadpleegde is hier een ethische grens overschreden. ‘Dit is natuurlijk niet goed,’ zegt Wim Voermans, hoogleraar Staatsrecht aan de Universiteit Leiden. ‘Dit is de slager die zijn eigen vlees keurt,’ concludeert Muel Kaptein, hoogleraar Integriteit aan de Erasmus Universiteit. ‘Dit kán gewoon niet’, zegt Karin Ingelse, eigenaar van het bedrijf Integriteits.nl, dat integriteitstraining geeft aan (vaak lokale) bestuurders en ambtenaren. ‘Dit is volstrekt fout.’ De rij VVD-ers die op of over de grens van wat ethisch aanvaardbaar gaat wordt steeds langer

Bron(nen):   FTM