Krijgt China’s ‘brandweerchef’ promotie?

Alle aandacht in de Nederlandse media (met uitzondering van het Financieele Dagblad) voor buitenlands-politieke onderwerpen lijkt momenteel uit te gaan naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 6 november. Op 8 november begint in Beijing echter het achttiende congres van de Chinese Communistische Partij, dat voor de toekomst van deze planeet misschien wel veel belangrijker zal blijken. Eén van de vragen is of het partijkader gehoor zal geven aan de roep om hervormingen, zowel economische als politieke. Wie wil weten wie er in China straks aan de touwtjes trekken, moet in de gaten houden uit welke personen de zogenoemde 'vaste commissie' van het Politburo zal bestaan. Dit orgaan telt zeven tot negen leden en zal naar verwachting op het aanstaande Congres voor een groot deel verjongd worden. Waarschijnlijk blijven alleen kandidaat-premier Li Keqiang en kandidaat-president Xi Jinping zitten. Iemand die een goede kans maakt om in de 'vaste commissie' te worden benoemd, is Wang Qishan (zie foto), bijgenaamd de 'brandweerchef' omdat zijn hulp vaak wordt ingeroepen om de rommel op te ruimen die anderen hebben achtergelaten. Zijn eerste successen vierde hij eind jaren negentig in de provincie Guangdong, waar de schuldenlast uit de hand was gelopen. Hij onderhandelde met buitenlandse crediteuren en wist de snelle groei weer aan de praat te krijgen. Daarna mocht hij de uitbraak van Sars in Beijing onder controle zien te houden, om uiteindelijk te worden benoemd tot vice-premier, in welke hoedanigheid hij één van de architecten was van de agressieve Chinese reactie op de mondiale financiële crisis. Als Wang Qishan in de 'vaste commissie' terecht komt, maakt het ook nog wel wat uit wat zijn beleidsterrein wordt. Hij staat bekend als een voorstander van de vrije markt, maar hij heeft de afgelopen maanden ook gezinspeeld op de noodzaak van politieke hervormingen. Mocht hij tot voorzitter worden benoemd van het Nationale Volkscongres, het Chinese parlement, dan verkeert hij in een goede positie om het belang daarvan te laten groeien. Maar er zijn ook stemmen die zeggen dat hij het zelfs tot premier zou kunnen schoppen (in plaats dus van Li Keqiang). Bronnen: Financial Times, Businessweek, Business Insider