Zo is de macht georganiseerd in China

In de week dat Amerika zijn president herkoos, worden de topbanen in China opnieuw verdeeld. Dat doet men daar niet eens in de vier jaar, maar (in principe) eens in de acht á tien jaar. Op het schema hieronder staat hoe het werkt. Er zijn twee blokken. In het linkerblok, van het politburo, zit de feitelijke macht. Daar worden de lijnen uitgezet, daar wordt de koers bepaald. In het rechterblok wordt die koers uitgevoerd, het is het schema van de uitvoerende macht. De CCP is onder de huidige leider Hu Jintao nog steeds onbetwist de autocratische leidinggevende macht in China. De CCP heeft het private eigendomsrecht geaccepteerd inclusief aandelenmarkt, private banken en zoekt internationale investeringen. Ze zijn dus inmiddels op bepaalde vlakken afgeweken van de communistische ideeën. In 2004 is de grond­wet gereviseerd en deze stelt nog steeds: 'De Chinese burgers van diverse etnische oorsprongen zullen doorgaan met het volgen van de democratische volks­dic­ta­tuur en het socialistische pad onder leiding van de Chinese Communistische Partij met als leidraad het Marxistisch-Leninisme, Mao Zedongs ideologie, Deng Xiaopings theorie en de belangrijke gedachte van de 'Drie Representaties'.' De CCP draagt nog steeds uit dat haar theorieën correct zijn en dwingt het Chinese volk deze doctrines te leren en te volgen.

Bron(nen):   Business Insider