Psychiaters: ´Trump wordt steeds gekker´

Een groep vooraanstaande psychiaters slaat na lezing van het rapport Mueller en na de openbare reacties van Trump daarop (weer) alarm: zij vermoeden sterk dat zijn geestelijke vermogens snel teruglopen en dat hij een gevaar voor zijn land en de wereld is. De psychiaters, geleid door de Yale-professor  Bandy Lee, hebben een officieel rapport uitgebracht om hun zorgen te openbaren. “Mental Health Analysis of the Special Counsel’s Report on the Investigation Into Russian Interference in the 2016 Presidential Election,” laat zien waar in het rapport blijkt dat Trump niet meer in staat lijkt zijn taak te vervullen. Ze stellen met name vast dat hij niet meer vooruit kan denken: het effect in calculeren van een daad of uitspraak en een paar stappen vooruitkijken. Ze schrijven onder meer dat het rapport ´de patronen laat zien van seriële leugenachtigheid van Trump, zijn veelvuldig verlies van emotionele controle, zijn slechte geheugen en zijn onvermogen om de gevolgen van zijn acties te overwegen´. De  psychiaters erkennen dat zij geen diagnose kunnen stellen zonder de patiënt te onderzoeken. En dat is dan ook hun aanbeveling: dat een onafhankelijk, deskundig onderzoek naar Trump wordt ingesteld.

Bron(nen):   MENTAL HEALTH ANALYSIS OF THE SPECIAL COUNSEL’S REPORT ON THE INVESTIGATION INTO RUSSIAN INTERFERENCE IN THE 2016 PRESIDENTIAL ELECTION  Huffington Post  Yahoo