Rutte hield klimaatcijfers moedwillig geheim

Al voor Prinsjesdag waren er doorrekeningen beschikbaar  van de gevolgen van het klimaatbeleid. Premier Rutte droeg echter het CPB en het Planbureau van de Leefomgeving op de cijfers geheim te houden en pas na Prinsjesdag te publiceren. Dat heeft Nieuwsuur ontdekt. Voorman van het klimaatproject Ed Nijpels – partijgenoot van Rutte – was daar erg boos over, maar Rutte liet zich niet overtuigen door Nijpels of de Planbureaus.

Ui documenten die Nieuwsuur kreeg met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur blijkt dat Rutte er geen zin in had al bij de Algemene Beschouwingen, die kort na Prinsjesdag werden gehouden, met de cijfers te worden geconfronteerd. Hij hield ze geheim tot een moment dat hem politiek goed uitkwam