Burgers zijn „kankermongolen, kankerlijers, pauper-allochtonen, kankervolk, kutvolk en kutafrikanen”.

De Nationale Politie negeert interne meldingen over discriminatie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Bij de politie kunnen racisten en seksisten vrij hun gang gaan.  Burgers zijn „kankermongolen, kankerlijers, pauper-allochtonen, kankervolk, kutvolk en kutafrikanen”. Zo schrijven politiemensen over ons. Het betreft „letterlijke citaten” die een tiental politieagenten volgens politieadviseur en lid van de diversiteitsraad van de Nationale Politie Carel Boers (55)  bezigde in hun eigen politie-appgroep over mensen die ze op straat tegenkomen. Boers vindt het zo zorgelijk dat hij ermee naar NRC stapte. „Dienders spreken de wens uit dat burgers van anderen dan de politie een pak slaag krijgen, de burger doodgereden zal worden, de burger wel aan de beurt zal komen, en de burgers allemaal kapotgemaakt moeten worden.” De politieleiding weet daarvan, maar doet niets, zegt Broers. Hij stapt daarom op bij de politie. Boers zegt vooral het laatste half jaar diverse „grove misstanden in de top van de politie” te hebben gemeld bij de korpsleiding – van aanrandingen tot ernstige discriminatie. Maar de leiding heeft, zo zegt hij, zijn berichten consequent genegeerd. „Ik kan niet wegkijken als zo’n belangrijke partner in het functioneren van de rechtsstaat de belangen van burgers en haar eigen medewerkers veronachtzaamt”, aldus Boers. Hij denkt dat korpschef Akerboom de oorzaak is. „Het leiderschap van Akerboom bestaat uit het stelselmatig vermijden van elke vorm van conflict. Geen fouten maken is voor hem belangrijker dan goede dingen doen”, zegt de politiecoach. „Als dienders de moed hebben om de korpschef een brief te sturen dat ze gediscrimineerd worden, stuurt hij ze terug naar degenen die hen beschadigd hebben”.