Conservatieve leider lagerhuis verbiedt woorden

De nieuwe leider van het Lagerhuis, de ultra brexiteer Rees Mogg heeft een memo laten uitgaan waarin hij zijn staf het gebruik van woorden verbiedt die hij niet prettig (of niet echt Brits) vindt.

Het is verboden om de woorden 'very', 'hopefully' en 'equal' te gebruiken. Alle mannen in het lagerhuis die geen titel dragen moeten voortaan het suffix Esq. te geven van ‘Esquire’. Geen meter, centimeter, liter of gram meer maar inch, foot, ounce en gallon. Na een punt moet er een dubbele spatie komen en het is verboden om een komma te gebruiken na het woord 'and'. Andere verboden woorden: ‘very, due to (wegens), unacceptable (onaanvaardbaar), equal (gelijk), yourself, lot, got, speculate (speculeren), ascertain (vaststellen) en disappointment (ontgoocheling)’.

Of Rees Mogg ook boeken gaat verbieden is niet bekend