Alle hoofdpunten uit het programma van D66

Politiek
zaterdag, 23 juni 2012 om 00:00
welingelichtekringen header 1
 • terug naar 40-urige werkweek met minder ATV en minder verplichte vrije dagen
 • structureel begrotingsevenwicht in 2017
 • arbeidsmarkt, AOW, sociale zekerheid en regelingen voor zzp'ers worden gemoderniseerd
 • lagere belastingen, met meer banen en minder uitgaven voor uitkeringen als gevolg
 • hypotheekrenteaftrek wordt in 22 jaar afgebouwd tot 30 procent, het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting worden afgeschaft en de inkomstenbelasting verlaagd
 • 2 miljard euro investeren in onderwijs en onderzoek
 • groei zorguitgaven beperken tot 3 procent per jaar door meer preventie, langer gezond thuis wonen, meer zorg in de buurt, hervorming AWBZ en meer kostenbeheersing
 • investeren in duurzame energie, natuur en kunst en cultuur
 • griffierechten blijven betaalbaar
 • tegen minimumstraffen en tegen boerkaverbod
 • kleinere ministeries; landsdelen in plaats van provincies
 • burgers krijgen het recht om op alle niveaus (burgemeester, commissaris van de Koningin, ministerpresident, EUpresident) zelf te kiezen
 • blijven investeren in ontwikkelingssamenwerking, dubbele paspoorten blijven mogelijk en asielbeleid wordt rechtvaardig, streng en humaan
 • peuters mogen vanaf 2,5 jaar meedoen aan voorschoolse educatie
 • werkgevers maken scholingsafspraken met werknemers
 • kwaliteit beroepsonderwijs en hoger onderwijs moet omhoog
 • sociaal leenstelsel waar studenten ook na hun 27ste recht op hebben
 • Europees toezicht op financiële sector, een Europees garantiestelsel voor spaarrekeningen, grotere buffers voor banken en een bankennoodfonds
 • op de EU-begroting verschuift 10 miljard euro van landbouw naar kennis en infrastructuur
 • politieke unie met meer invloed voor Europees Parlement op EU-begroting en macht om eurocommissarissen weg te sturen
 • stimuleren bedrijven om oudere werknemers in dienst te nemen en te houden, door investeren in scholing en beperken van het risico van werkgevers voor ziekte van oude werknemers