Als Israël Iran aanvalt...

Politiek
door Admin
maandag, 29 maart 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
In 1981 vernietigde Israël een kernreactor in Irak en verklaarde na afloop dat het niet wilde riskeren dat Irak over nucleaire wapens zou beschikken. Jaren later, in 2007, werd in buurland Syrië een kernreactor van Noorkoreaanse makelij weggevaagd. Reken maar, zo schrijft The New York Times vandaag,  dat Israël zich nu op allerlei manieren voorbereidt op een aanval op de veel beter beveiligde en veel beter weggestopte kernreactors in Iran. Maar wat staat er dan te gebeuren? De krant kreeg de beschikking over 'war games simulations' van het Brookings Institution en de uitkomsten waren dermate interessant dat de Amerikaanse politieke en militaire top er met veel belangstelling naar heeft zitten kijken.
Sterker nog, met voormalige topambtenaren en voormalige inlichtingenmensen is nagespeeld hoe de decisionmakers in dergelijke oorlogsomstandigheden zouden opereren.
In 11 stappen werd deze aankomende oorlog vervolgens gevoerd:
1. Israël valt bij verrassing aan; 2. Amerika doet mee, omdat het een kans ziet het Iraanse bewind te verzwakken; 3. Amerika brengt wapens in, in de vorm van Patriotraketten en ander geavanceerd wapentuig; 4. Iran slaat terug in Israël, en roept de hulp in van Hamas en Hezbollah die van vlak over de grens raketten op Israël afvuren.
Ga voor het hele potje Stratego naar de link, uiterst fascinerend.