Brief van Maxime Verhagen aan de CDA-leden

Politiek
door Admin
maandag, 13 september 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Geachte leden,
De kabinetsformatie veroorzaakt binnen onze partij soms heftige discussies. De fractie in de Tweede Kamer en het Partijbestuur proberen steeds goed te luisteren naar alle argumenten die worden gewisseld. Bovendien heeft waarnemend voorzitter Henk Bleker de nodige bijeenkomsten georganiseerd om leden in staat te stellen boodschappen af te geven en kennis te nemen van elkaars inzichten. Dergelijke bijeenkomsten zijn ook georganiseerd voor prominenten van het CDA. Wij kijken op die bijeenkomsten overwegend met goede gevoelens terug. Het CDA doet zich kennen als een partij waar het politieke debat scherp en met inhoud kan worden gevoerd. Door mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de christendemocratie. Dat maakt de discussies ook zwaar en emotioneel. Ik betreur het zeer dat Ab Klink, ondanks alle inspanningen en gesprekken, heeft besloten uit de fractie te vertrekken. Onze fractie ervaart zijn vertrek als een verlies.
In de besprekingen voor een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV groeit bij mij het vertrouwen dat we inhoudelijk beleid kunnen gaan voeren waar het CDA zich op kan laten voorstaan. Het zal geen rechts kabinet worden, want dan zou het een kabinet zijn van VVD en PVV. Het wordt een centrumrechts kabinet van CDA en VVD. Juist omdat wij vanuit het centrum willen blijven denken, kan dit kabinet in de samenleving breed draagvlak gaan ontwikkelen. Daarvoor is een herkenbare inbreng van het CDA in het regeringsbeleid nodig. Daarvoor is ook meer dan ooit sterke steun nodig vanuit het land. Veel kiezers hebben hun vertrouwen in het CDA opgezegd en dat heeft ons 20 zetels gekost. Wij willen dat vertrouwen terugwinnen. Niet door rechts uit de boot te hangen, maar door de idealen van het CDA zorgvuldig en met overtuiging uit te dragen. Het CDA is in zijn hele geschiedenis een partij geweest van de uitgestoken hand. De komende jaren wil ik dat graag werkende weg in ons beleid bewijzen.
Veel kiezers hebben gekozen voor een uitgesproken toon in het debat. De PVV zal dit geluid blijven vertolken. Onze fractie voelt het als een plicht om daarover steeds het debat te voeren, om ons tegengeluid over samenleving, verantwoordelijkheid en verbinding duidelijk te laten horen.
Het CDA zal op een aantal maatschappelijke vraagstukken nieuwe antwoorden moeten vinden en nieuwe verbindingen moeten maken met kiezers. Het CDA blijft wat mij betreft als vanouds een degelijke volkspartij met een warm kloppend sociaal hart. Want dát is mijn CDA, waar ik mij al meer dan 30 jaar voor inzet en waarvoor ik nu wederom aan de onderhandelingstafel zit.
Ik kijk er naar uit u, bij een positief onderhandelingsresultaat, te ontmoeten op het formatiecongres en daar de discussie met u verder te voeren.
Met vriendelijke groeten,
Maxime Verhagen