Het kwartje van Oxfam Novib

Politiek
vrijdag, 27 november 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
De bloggers van de Dagelijkse Standaard blijven Oxfam Novib hinderlijk volgen. Van elke euro die particulieren voor hulp naar de arme landen denken over te maken, belandt slechts een kwartje op de bestemming waarvoor het echt bedoeld is.
De kop is 2 cent overdreven (volgens de berekeningen is het 27 procent), en je kunt erover twisten of het voor een overheidsbureaucratie echt een slechte score is en vragen stellen over wat er met die 27 eurocent gebeurt die wel goed aankomt.
Maar het kan geen kwaad als er eens wat nauwlettender naar dit soort uitgaven wordt gekeken. Vooral de uitgaven voor het in stand houden van 'draagvlak' voor het ontwikkelingswerk zijn interessant. Dat zijn politiek-gekleurde bestedingen.
Het kan zijn dat de gulle gevers vinden dat hun geld daar beter besteed is, en wie zich zorgen maakt over Geert Wilders, Rita Verdonk en de praktijken van Israel kan in elk geval gerust zijn dat zijn geld hier nog goed terecht komt, maar officieel is Oxfam Novib daar natuurlijk niet voor bedoeld.
En de meeste particuliere donateurs zullen er niet van de op de hoogte zijn. Zelfs al is maar een kwart waar van wat hier staat, dan nog willen we er meer over weten. Het belastingbetalende publiek wordt al genoeg misleid.