,,Hij wordt blij gemaakt met een dooie mus

Politiek
donderdag, 07 oktober 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
De vele mensen die vinden dat er teveel buitenlanders zijn vieren feest: Rutte-1 (bijgenaamd Bruin) gaat er iets aan doen. Maar helaas, er staan veel dooie mussen in het regeerakkoord. Van de ferme taal over buitenlanders, en dan bij voorkeur gelovigen, die er uitgekieperd gaan worden zal heel weinig terecht komen. Er staan wetten in de weg. ‘Door EU-wetten en het nieuwe Lissabon Verdrag uit december 2009 is heel veel binnenslands geklets al lang irrelevant’, constateert hoogleraarpoliticologie Rinus van Schendelen van de Erasmus Universiteit. ‘Ik schat dat globaal de helft van het gedoogakkoord aldus irrelevant is, of binnenkort wordt als je kijkt naar nieuwe EU-wetsvoorstellen. In theorie kan Nederland EU-wetten wijzigen of aankomende beïnvloeden; in de praktijk valt dat stevig tegen.’ In theorie kan een lidstaat een EUrichtlijn proberen te veranderen. Het initiatief voor wijziging moet door de Europese Commissie worden genomen. Als die niet doet wat Nederland wil, houdt het snel op. En stel dat de Commissie dat wel doet, dan is daarna instemming van een meerderheid van de Raad van ministers en het Europees Parlement vereist. De kop boven dit stukje is een citaat van Koppejan/Ferrier bij Met het Oog op Morgen. Het is hen komen te staan op de toorn van de Blonde Stoot en een uitbrander van de altijd bereidwillege Verhagen. Maar ze hebben wel gelijk. Een rechtse, daadkrachtige, populistische, maar niettemin morsdode mus.