Jongerenpartijen boos op coalitie: "Studeren straks alleen nog voor de rijken"

Politiek
maandag, 17 september 2018 om 11:15
welingelichtekringen header 1
Het is uiterst pijnlijk voor de coalitiepartijen: alle vier de jeugdafdelingen hebben zich fel tegen het plan van de regering gekeerd om de rente op studieleningen te verhogen. Daarover schrijft Trouw. Studenten die in 2020 beginnen met studeren betalen na afloop van hun studie 18 procent meer rente per maand dan nu. De maatregel moet de schatkist 226 miljoen euro opleveren. Volgens de vier jongerenorganisaties van de regeringspartijen CDA, ChristenUnie, D66 en VVD komt daardoor de toegankelijkheid van het onderwijs onder druk te staan. Bovendien gaat het tegen alle afspraken in. "Dit is een grote stap achteruit", zegt voorzitter Siewerd de Jong van Perspectief, de politieke jongerenorganisatie van de ChristenUnie, in de krant. "We hebben er decennia over gedaan om het onderwijssysteem zo toegankelijk mogelijk te maken. Je ziet nu dat we Amerika achterna gaan." "Er is een opeenstapeling van beloftes gedaan bij de invoering van het leenstelsel die nooit zijn nagekomen," aldus voorzitter Lotte Schipper van het CDJA. "Zo zou het geld dat vrijkwam door het afschaffen van de basisbeurs worden geïnvesteerd in het onderwijs - niet gebeurd. De studieschuld zou geen invloed hebben op het verkrijgen van een hypotheek - wel gebeurd. Nu komt de verhoging van de rente er ook nog bij." Hoewel de regering altijd heeft gezegd dat de invoering van het leenstelsel geen invloed zou hebben op de toegankelijkheid van het onderwijs is dat natuurlijk wel zo. Uit meerdere studies blijkt dat het afschaffen van de studiebeurs in 2015 studenten uit armere gezinnen afschrikt om te gaan studeren. Moeilijk voor Rutte is dat zelfs zijn eigen JOVD zich tegen zijn beleid keert. "Van zo'n verhoging was bij invoering van het sociaal leenstelsel geen sprake", zegt JOVD-voorzitter Splinter Chabot. "Hoe betrouwbaar ben je als overheid als je je afspraken niet nakomt? Dit is echt een vreemde gang van zaken."
Dennis van Driel, voorzitter van de Jonge Democraten (D66) is het met hem eens. "Op zich is een verhoging van de rente niet onredelijk als die samen was gegaan met een verhoging van de aanvullende beurs voor armere studenten en een verlaging van het collegegeld. Dat is niet gebeurd. Hierdoor werp je een drempel op voor studenten die deze lening echt nodig hebben om te studeren."
Bron(nen): Trouw