Maarten van Rossum is lijstduwer. Wat is een lijstduwer?

Politiek
woensdag, 20 juni 2012 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Maarten van Rossem, de brommerige historicus die alles beter weet, is 'lijstduwer' op de lijst van de Partij van de Arbeid. Maar wat is dat eigenlijk? Soms gaat een 'bekende Nederlander' op de onderste plaats staan op de kandidatenlijst van een politieke partij. Die plaats is onverkiesbaar en het is ook niet de bedoeling van de duwer om gekozen te worden; hij wil slechts laten zien dat hij de partij steunt. Vaak gaat dat fout en krijgt de duwer zoveel voorkeursstemmen dat hij gekozen is. Voorbeelden van lijstduwers zijn er te over. Toenmalig minister Hilbrand Nawijn stond als lijstduwer op plaats 32 van de kandidatenlijst van de LPF. oen duidelijk werd dat hij 21.209 voorkeurstemmen had gekregen liet hij weten alsnog het kamerlidmaatschap te aanvaarden. In België stond in 1991 de toen populaire minister Louis Tobback als laatste op de kamerlijst van de SP.a, maar hij haalde zoveel voorkeurstemmen dat hij toch verkozen werd.[bron?] Bij de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer in november 2006 had de Partij voor de Dieren veel lijstduwers op de kieslijst; waaronder Paul Cliteur, Rudy Kousbroek, Kees van Kooten, Jan Wolkers, Martin Gaus, Maarten 't Hart, Ivo de Wijs en Georgina Verbaan. Andre Hazes was ooit lijstduwer bij Gemeentebelangen in zijn woonplaats. Hij werd met voorkeursstemmen gekozen, werd gemeenteraadslid en dat liep niet goed af. Georgina, Hazes, Martin Gaus: van Rossum is in goed gezelschap