Putin heeft een brief geschreven aan het Nederlandse volk. De tekst

Politiek
zaterdag, 06 april 2013 om 8:34
media xll 1463660
Tijdens mijn bezoek aan Nederland op maandag zal ik samen met koningin Beatrix het Vriendschapsjaar Rusland-Nederland openen. Met dit qua omvang ongeëvenaarde project willen wij zo veel mogelijk samenwerkingsterreinen tussen onze landen in het zonnetje zetten. We gaan allerlei zakelijke maar ook creatieve initiatieven van burgers, maatschappelijke organisaties en regio’s ondersteunen. Dit moet leiden tot de verdere ontwikkeling van de van oudsher al vriendschappelijke Russisch-Nederlandse betrekkingen. In onze beide landen zullen meer dan 200 verschillende sociaal-culturele evenementen georganiseerd worden: kunsttentoonstellingen, theatertournees en ook sportwedstrijden. Al die evenementen zullen het maatschappelijk leven in Rusland en Nederland ongetwijfeld verrijken. Bovendien geeft het onze burgers de belangrijke mogelijkheid elkaar eens beter te leren kennen. Het Vriendschapsjaar, waarin ook meer dan 60 economische evenementen zijn voorzien, moet verder een flinke impuls geven aan kansrijke zakelijke projecten. Al jaren staat Nederland in de top 3 van belangrijkste handels- en investeringpartners van Rusland. In 2012 bedroeg onze handelsomzet zo’n €64,5 miljard. Alles bij elkaar opgeteld bereikte het geheel van Nederlandse investeringen in Rusland eind vorig jaar de €50 miljard. Deze cijfers tonen al aan dat onze landen over een enorm samenwerkingspotentieel beschikken. Dat zien we vooral op het gebied van de energie, hightech, de innovatie, agrarische productie en de voedselindustrie. Maar wij zijn ook erg trots op onze roemrijke gemeenschappelijke geschiedenis. In Rusland weet men goed dat Peter de Grote zijn kennis op het gebied van de scheepsbouw en scheepvaart aan de Nederlanders dankte. Zo’n 400 jaar geleden was Nederland de toonaangevende scheepvaarten handelsnatie, wier vertegenwoordigers een grote bijdrage hebben geleverd aan de wereldgeschiedenis, onder meer aan die van Rusland. Anderzijds bewaart men in Nederland de herinnering aan de Russische soldaten die in 1813 hebben geholpen om Amsterdam, Breda en andere Nederlandse steden te bevrijden van de Franse overheersing. Men huldigt ook onze landgenote, grootvorstin Anna Paulowna, de echtgenote van koning Willem II. Graag geloof ik dat men hier alle eer bewijst aan al de Russen die zijn gesneuveld om Europa van het fascisme te bevrijden. We willen aan die geschiedenis nu verder een vervolg geven door met Nederland een echt partnerschap te ontwikkelen. Vanzelfsprekend biedt het Vriendschapsjaar tevens een goede basis voor de verdere verdieping van de politieke betrekkingen tussen Rusland en Nederland. In vele sleutelproblemen van de Europese politiek en ook in andere internationale kwesties hebben wij gelijkluidende posities. Wij zijn bereid verder te werken aan de bevordering van de veiligheid en stabiliteit in Europa en in de wereld – en het gaat hier natuurlijk ook om de economische stabiliteit. Ik hoop verder oprecht dat dit Vriendschapjaar de mensen van Nederland en Rusland echt dichter bij elkaar brengt. We willen dat onze landen elkaar beter leren kennen. Samen kunnen we zo nieuwe initiatieven ontwikkelen voor de toekomst. Hoe dan ook, ik wens alle Telegraaflezers en de hele bevolking van Nederland – dit prachtige tulpenland – vrede, succes en voorspoed. Vladimir Poetin