PvdAers rijker, ouder, Amsterdamser en geleerder dan NLers

Politiek
maandag, 26 april 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Dagblad De Pers doet regelmatig aan waarheidsvinding. Zoals vandaag als het gaat over de bewering van Job Cohen dat de kandidatenlijst van de PvdA een afspiegeling vormen van Nederland. De feiten: Leg de zeventig personen tellende kandidatenlijst van de PvdA naast gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), schrijft De Pers, en wat blijkt? Financieel zijn PvdA-kandidaten veel beter af dan de gemiddelde Nederlander. De helft van de kandidatenlijst werkt voor de publieke zaak – twee ministers, drie staatssecretarissen, een burgemeester, 28 Kamerleden, twee wethouders en een rechter – en verdient gemiddeld ruim 7600 euro per maand. Dat is ruim drie keer zoveel als het modale inkomen van zo’n 2500 euro bruto.
Ook qua opleiding lijkt de PvdA-lijst allerminst op Nederland. Maar liefst 90 procent is hoger opgeleid (63 van de 70), slechts vier personen middelbaar en maar één persoon lager opgeleid.
Van de PvdA woont 67 procent in de Randstad, terwijl nog geen 43 procent van de Nederlanders daar vertoeft. En van de gehele bevolking woont nog geen 5 procent in Amsterdam, terwijl maar liefst 23 procent van de PvdA’ers daar bivakkeert.
Ook niet-Westerse allochtonen zijn bij de PvdA sterk oververtegenwoordigd. Op de PvdA-kandidatenlijst is één op de zes kandidaten allochtoon (17 procent), in Nederland is 11 procent allochtoon. De enige westerse allochtoon – de in Indonesië geboren Jan Boelhouwer (1 procent) – is juist onderbedeeld, vergeleken met de rest van Nederland (9 procent).
Bron(nen): De Pers