Vage Remkes: gesprek tussen boeren en ministers is constructief

Politiek
door Gerard Driehuisvrijdag, 05 augustus 2022 om 15:04
anp 452702610
Het verslag dat Johan Remkes gaf van het gesprek was lang en tamelijk onbegrijpelijk. Er is een vertrouwenscrisis tussen boeren en kabinet, maar de sfeer was goed, zegt hij. Hij heeft de partijen de kans gegeven alles op tafel te leggen, maar partijen zijn nog niet nader tot elkaar gekomen.
"Er is sprake van een vertrouwenscrisis tussen boeren en het kabinet. Dat gaat dieper dan deze crisis. De boeren hebben het gevoel dat er geen oog is van wat ze al hebben gedaan om groener te werken. De onvrede valt ook terug te vallen op de verhouding stad-platteland."
"Het is een verkennend gesprek geweest, er is nog niet onderhandeld."
Volgens Remkes komt de diepe vertrouwenscrisis door ‘de stapeling van regelgeving, het gevoel bij boeren dat reële vragen lang niet beantwoord zijn’. ,,Dat komt ook door het gevoel bij de agrarische sector dat er sprake is van miskenning van stevige stikstofreducties zijn geboekt.” Volgens Remkes moet ‘de impasse doorbroken worden, linksom of rechtsom'. Daarom is er een tweede gesprek gepland over ‘de losse eindjes’, alle gesprekspartners van vandaag zullen dan opnieuw aanschuiven, verwacht Remkes.
De voornaamste boerenorganisatie die aanwezig was, LTO-Nederland, zegt dat er te weinig is bereikt om door te praten.
De komende tijd wordt verder gepraat over de stikstofdoelen, de -deadline van 2030, de regionale aanpak, innovatie-opties en uitstootplafonds.
Remkes kondigt aan dat er een aantal partijen met elkaar gaan praten, zoals natuurorganisaties, bedrijven uit de boerenbranche, werkgevers. Volgens Remkes moeten er resultaten komen.
Het gewraakte kaartje met stikstofuitstoot per gebied is te verwarrend om een rol te blijven spelen.