Wisselgeld: stikstofreductie kan ook vijf jaar later

Politiek
door Gerard Driehuisdonderdag, 04 augustus 2022 om 6:32
anp 451089188
Aan de vooravond van het gesprek met de boeren over het stikstofbeleid lijkt er een politieke opening te ontstaan. Het doel om de uitstoot al in 2030 te halveren kan desnoods worden verschoven naar 2035, stellen regeringspartijen volgens het AD.
Aan het doel, 50 procent reductie, valt niet veel te doen. Maar aan het tijdpad wel.
'2030 is een puur politieke keuze' meldt een coalitiebron aan het AD. ,,De 25 miljard die gereserveerd is voor deze operatie loopt ook tot 2035, dus in die zin is er wel een haakje. En het bezwaar tegen die ambitieuze reductiedoelen zal ook wegsmelten als je 2030 loslaat.''
Afgelopen week meldden Kamerleden, bemiddelaar Johan Remkes en premier Mark Rutte al dat er 'geen taboes' zijn bij het gesprek morgen. Een andere bron binnen de coalitie maakt dat gedetailleerder: ,,Voor de natuur maakt het minder uit wanneer je precies klaar bent, als je maar snel begint.'' Daarbij wordt er ook op gewezen dat de rechter nergens heeft bevolen dat halvering al in 2030 een feit moet zijn.
Werkelijke aanpassing van de datum vergt nog wel een ingewikkelde onderhandeling binnen de coalitie: D66 benadrukt steeds dat 'de doelen en het tijdpad' overeind staan, ook stikstofexperts stellen dat snelle actie nodig is.
Juridisch stikstofexpert Ralph Frins waarschuwt verder voor extra juridische risico's bij meer getreuzel: ,,Als Nederland weer wacht, wordt de kans groter dat de Europese Commissie besluit om in te grijpen.''
Bron(nen): AD