Zo werd Osama bin Laden op zee begraven

Politiek
door Gerard Driehuisdonderdag, 22 november 2012 om 17:08
welingelichtekringen header 1
AP heeft details achterhaald van de begrafenis van Osama bin Laden. AP deed daarvoor een beroep op een openbaarheidswet, want eigenlijk houdt de regering alles liever zo geheim mogelijk. Een paar punten: De begrafenis werd verricht door een speciale eenheid. Matrozen van het schip waarop de begrafenis plaatsvond moesten van dek blijven. De traditionele rituelen van de Islam werden gevolgd. Het lichaam werd eerst gewassen en toen gewikkeld in een witte doek. Die doek ging in een verzwaarde zak. Een officier las voorbereide religieuze teksten voor, die door een tolk werden vertaald. Het lichaam werd daarna op een plank gelegd, die overhing over zee. De plank werd schuin gehouden en Osama verdween in zee. Alleen de hoogste officieren op het schip wisten wat er gaande was. De email waarin de bemanning werd ingelicht was te schimmig om te snappen 'The paucity of documentary evidence in our possession is a reflection of the emphasis placed on operational security during the execution of this phase of the operation.' Codes moesten de gang van zaken verhullen. Toen de helicopter het lijk had afgeleverd heette dat: 'FEDEX delivered the package. Both trucks are safely enroute home base.'