De belangrijkste voorwaarden voor een gelukkig leven kosten niet veel

De meeste mensen weten het wel: niet die dure auto, dat luxe hotel of een nieuw interieur maken echt gelukkig, wel die schaterlach van je kind, die knuffel van je man of dat avondje praten met vrienden. Het blijkt ook uit een nieuwe poll.

Goede familiebanden, veel lachen en een lekkere kop thee zijn volgens een meerderheid van 2.000 ondervraagde volwassenen de geheimen van een gelukkig leven. Ook gezondheid en genoeg slaap horen bij de belangrijkste ingrediënten van geluk vinden zij. De poll werd uitgevoerd om Silver Sunday te vieren, een Brits evenement dat plaatsvindt op 6 oktober en bedoeld is om eenzaamheid te bestrijden.

Ongeveer 83 procent van de respondenten beschouwt een goede relatie met familie en vrienden als 'cruciaal' om een tevreden leven te leiden. Toch geeft zes op de tien aan dat ze moeite hebben om hun familie zo vaak te zien als ze zouden willen. Een kwart bezoekt hun familie zelfs maar eens in de zes maanden of minder.

Mensen willen niet alleen goed contact met naasten, bijna de helft van de ondervraagden vindt het ook belangrijk om de kans te hebben om nieuwe mensen te ontmoeten. Bijna driekwart geeft aan dat onderdeel zijn van een ondersteunende gemeenschap een belangrijke geluksfactor is.

Maar ook hier geldt een vreemd contrast: meer dan de helft zou graag meer betrokken zijn bij hun gemeenschap dan nu het geval is. Het onderzoek ontdekte tot slot dat 86 procent gelukkig is met hoe hun leven loopt.