Wordt 2013 het Jaar van het Licht?

Talloze mensen in arme landen hebben geen of onvoldoende electriciteit. Ze behelpen zich met lampen die op kerosine branden of zijn aangewezen op dure lampen op zonne-energie. Een nieuw soort lamp biedt uitkomst: Geen batterijen, geen stinkende kerosine (met het gevaar dat je giftige dampen inademt) , geen zonnepanelen en ook geen windenergie. De lampen werken op zwaartekracht. Je trekt in 3 seconden een gewicht omhoog en hebt 30 minuten  licht. De lampen kosten nu nog 10 dollar maar dat zal naar verwachting  snel halveren. Dan kan de lamp massaal in de Derde Wereld worden verspreid. Vanaf dat moment hebben mensen in arme landen bijna gratis licht.  Vrouwen en mannen kunnen 's avonds studeren, kinderen huiswerk maken. GravityLight heeft al meer dan 250.000 dollar geworven voor verder onderzoek. Wie minstens 50 dollar geeft krijgt zelf ook zo'n lamp. De eerste lampen gaan naar Afrika en India. Deze gebruikers moeten de uitvinders tips geven hoe ze de lamp verder kunnen verbeteren. De Wereldbank schat dat  anderhalf miljard mensen geen betrouwbare aanvoer van electriciteit hebben. 750 miljoen gebruikers van kerosine-lampen ademen een hoeveelheid giftige dampen die te vergelijken is met het roken van twee pakjes sigaretten per dag. Het veroorzaakt onder niet-rokers veel longkanker. De kerosine is niet alleen giftig maar ook duur. De bedenkers van GravityLight vragen mensen in de hele wereld financieel bij te dragen zodat arme mensen die zelfs die lage prijs van een paar dollar niet kunnen betalen toch zo'n lamp krijgen. Dan wordt 2013 voor deze mensen Het Jaar van het Licht.

Bron(nen):   cNet  IndieGogo  Yahoo  

3 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Peter Smokers

  Lekker ironisch. Hun gratis licht en wij fors betalen. Ze maken fossiele brandstoffen met opzet onbetaalbaar door steeds de belastingen en ekotax, heffings, accijns, te verhogen.
  En dan snappen ze nog niet waarom de ekonomie instort.
  Dit spelletje is al decennia aan de gang.
  En wie er wijzer van worden ? Ik niet, in elk geval.
  Ze werpen het westen straks terug in het stenen tijdperk.
  En ja, dan geldt het recht van de allersterkste weer.

 2. Gold Forever

  Peter, het verbaast mij ook hoe onnozel de wereld eigenlijk in elkaar zit op dit moment. Net als met de BTW verhoging, waarvan ieder kind weet dat dit ten koste van economische groei en werkgelegenheid gaat. Al in de basislessen van economie op school leerden we over de prijsstabiliteit. Bij een zekere prijsverhoging van een goed of dienst kan de totale omzet ervan afnemen doordat de vraag sneller afneemt dan de prijs stijgt. Ik kan me niet indenken dat overheden dit niet begrijpen, dus er moet iets anders achter zitten.

Reacties niet toegestaan