Geld bij VN is bijna op

De Verenigde Naties werken met een tekort van 230 miljoen dollar (209 miljoen euro) en zouden aan het eind van de maand helemaal zonder geld komen te zitten, omdat dan ook de reserves op zijn. VN-chef António Guterres heeft dit in een brief aan de 37.000 personeelsleden geschreven.

Hij voorziet dat er conferenties en vergaderingen moeten worden afgelast en dat dienstreizen tot de hoogst noodzakelijke moeten worden beperkt. Ook moet de VN gaan kijken naar mogelijkheden om de kosten door energiebesparing te drukken.

De 193 lidstaten hebben slechts 70 procent betaald van het budget dat dit jaar nodig is voor de gewone activiteiten van de organisatie. De Verenigde Staten betalen daar doorgaans ruim een vijfde van. Er is voor het begrotingsjaar 2018/2019 bijna 5 miljard euro begroot. Dit bedrag staat los van de kosten van speciale missies voor het bezweren van internationale conflicten.

Volgens een anonieme zegsman hebben de lidstaten eerder dit jaar geweigerd te voldoen aan een verzoek van Guterres de contributie te verhogen.