De 13 grootste risico’s die de wereld bedreigen

‘Veerkracht’ is het thema van het rapport van het World Economic Forum 2013 over de risico’s die de wereld bedreigen. Het rapport omvat een nieuwe  veerkrachtmeting om te bepalen welke landen de beste strategieën hebben voor risicomanagement. Geen enkel land is volgens het rapport in staat een aantal van de in het rapport genoemde rampen te beheren. Van alle risicoscenario’s die in het rapport zijn opgenomen zijn dit de 13 die grenzen aan science fiction: 1. Militarisering van de ruimte  Aanvallen op commerciële, burgerlijke en militaire ruimtestations en de daar aan verbonden grondstations. 2. Ongewenste gevolgen van nanotechnologie Manipulatie op atomair en moleculair niveau zorgt voor de mogelijkheid van wereldwijde nanomateriële vergiftigingen. 3. Kwetsbaarheid voor datafraude en diefstal  Verspreiding van gevoelige data door criminelen of door onrechtmatige exploitatie van privé-gegevens. 4. Uitbraken van pandemieën Falende internationale coördinatie, inadequate ziektenvolgsystemen en tekort aan vaccins. 5. Kwetsbaarheid voor geomagnetische stormen  Communicatie en navigatie kunnen getroffen worden door de effecten van enorme zonnestormen. 6. Geofysische vernietiging Bestaande voorzorgsmaatregelen kunnen falen bij grote geofysische rampen zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami's. 7. Systeemfalen Kwetsbare systemen kunnen leiden tot trapsgewijs uitvallen van kritieke informatie-infrastructuur en -netwerken. 8. Toename chronische ziekten Kan op termijn de behandeling bedreigen van de levensverwachting en -kwaliteit. 9. Blijvend extreem weer Kan grote schade aanrichten in verstedelijkte risicogebieden 10. Ruimteafval De grote hoeveelheden ruimteafval bedreigt de satellietstructuur rond de aarde. 11. Massale digitale misinformatie Door bewust misleidende of onvolledige informatie te verspreiden kunnen er snel en uitgebreid onvoorspelbare gevolgen ontstaan. 12. Onomkeerbaar verlies van biodiversiteit Ontstaat door het uitsterven van soorten waardoor ecosystemen kunnen instorten. 13. Nationalisering van waardevolle grondstoffen Eenzijdige stappen van landen om de export van de belangrijkste grondstoffen, voorraden en reserves van natuurlijke hulpbronnen te verbieden.

Bron(nen):   Business Insider      

5 Reacties Doe mee met de discussie →