Basisscholen Amsterdam dicht om lerarentekort

In Amsterdam blijven zestien basisscholen de hele week gesloten om aandacht te vragen voor het lerarentekort. Ongeveer 5400 leerlingen kunnen door de actie vijf dagen niet naar school. Veel van de deelnemende scholen liggen in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Bij de Stichting Westelijke Tuinsteden, waar de scholen deel van uitmaken, zijn zo'n 25 fte's oningevuld. Schoolbestuurder Joke Middelbeek sprak eerder van een "diepe crisis". Ze wil komende week samen met de directies, leerkrachten en ondersteunend personeel werken aan een plan om de onderwijskwaliteit te behouden."We moeten buiten de grenzen denken. Want binnen het systeem plakken we alleen pleisters", zei ze afgelopen weekend in het AD. Volgens Middelbeek is voor achthonderd kinderen opvang geregeld. Ze mogen bijvoorbeeld gratis schaatsen en er zijn allerlei andere activiteiten. De Algemene Onderwijsbond (AOb) is boos dat het kabinet niet van plan is structureel extra geld uit te trekken voor de onderwijssector. De bond roept leraren in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs op om mee te doen aan een grote landelijke staking op 30 en 31 januari.