Macron gaat kernenergie houden voor milieu

De Franse president Emmanuel Macron heeft om begrip gevraagd voor landen in de Europese Unie die kernenergie willen blijven gebruiken om klimaatdoelen te halen. Iedereen moet volgens Macron "het overgangsproces naar eigen goeddunken vorm kunnen geven". Macron zei dit aan het begin van de tweedaagse Europese top in Brussel waar de klimaatstrategie van de nieuwe Europese Commissie centraal staat. In Frankrijk komt volgens Macron momenteel meer dan 60 procent van de stroom uit kerncentrales. De Hongaarse premier Viktor Orban brak kort voor de top ook een lans voor kernenergie. Hij zei dat "het tijd wordt dat iedereen erkent dat kernenergie een bijdrage kan leveren aan het bestrijden van de klimaatverandering". Het is een twistpunt in de EU of er Europees geld gestoken mag worden in de uitbreiding van het opwekken van kernenergie.