Misdragende vrijwilligers komen op zwarte lijst

Er komt een lijst waarop vrijwilligers staan die zich hebben vergrepen aan minderjarigen of hen seksueel hebben geïntimideerd. Organisaties krijgen de lijst niet te zien, maar ze kunnen wel vragen of een vrijwilliger erop voorkomt, bericht Trouw. De lijst, die wordt opgesteld op basis van uitspraken van de Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk, heeft tot doel dat het voor minderjarigen veiliger wordt bij sportclubs, scouting, speeltuinen en andere activiteiten die door vrijwilligers worden begeleid. "Veel vrijwilligers die zich misdragen vertonen hopgedrag", zegt stichtingsvoorzitter Bart Sprangers tegen Trouw. Volgens hem zijn de meeste vrijwilligers te goeder trouw. "Misschien heeft een op de honderd andere bedoelingen". De zwarte lijst moet voorkomen dat "vrijwilligers die over de schreef zijn gegaan", overstappen naar een andere organisatie. De stichting is onafhankelijk. "Na een klacht hoort een tuchtcommissie zowel de betrokken vrijwilliger als het slachtoffer en eventuele getuigen. Zijn zij ontevreden met de uitspraak dan kunnen ze terecht bij een commissie van beroep. Indien het dan nog niet acceptabel is, kan iemand altijd naar de rechter stappen", aldus Sprangers.  

Bron(nen):   Trouw