CDA-voorzitter: geen kabinet met Baudet

CDA-voorzitter Rutger Ploum ziet landelijke samenwerking met het Forum voor Democratie van Thierry Baudet niet zitten. Dat schrijft hij in een brief aan de leden van zijn partij.

De Noord-Brabantse afdeling van het CDA bereikte onlangs overeenstemming over een provinciaal coalitieakkoord met onder andere de VVD en FVD. Ploum zegt daar veel vragen over te hebben gehad, en nog steeds te krijgen. "Met u voel ik de dilemma's", schrijft hij. Tegelijkertijd vindt hij het een "Brabantse keuze, waaraan een complexe voorgeschiedenis van een bestuurscrisis over provinciale thema's vooraf is gegaan".

Ploum snapt wel dat de samenwerking in Brabant leidt tot vragen over de landelijke politiek. "Meerdere uitspraken van de politiek leider van FVD zijn in mijn ogen niet verenigbaar met de principes die wij als CDA hoog houden", zegt hij daar over. "Voor ons als partij is leidend dat partijen met wie wij willen samenwerken de pijlers van onze samenleving en rechtsstaat onderschrijven in plaats van afbreken."

Afwijzende woorden

De CDA-voorzitter verwijst daarbij naar afwijzende woorden die CDA-ministers Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge, die gelden als belangrijkste gegadigden om de partij volgend jaar in de verkiezingen aan te voeren, eerder al spraken over een mogelijke samenwerking met FVD. Want "de keuze voor landelijke samenwerking is er (uiteindelijk) een van onze landelijke politieke leiders".

Hoekstra en De Jonge sloten niet met zoveel woorden uit ooit met FVD in zee te gaan, maar maakten duidelijk daarop niet happig te zijn. Zo verklaarde Hoekstra desgevraagd dat "het CDA niet kan regeren met partijen die de democratie en de rechtsstaat niet respecteren". Ploum, die zegt als partijvoorzitter "nadrukkelijk" over "onze identiteit te waken", onderschrijft "wat zij hierover hebben gezegd".

Tijdens de onderhandelingen in Noord-Brabant drongen CDA'ers er tevergeefs op aan dat de partijtop zich over samenwerken met FVD zou uitspreken.