Tekort aan water dreigt in delen van het land

In delen van het land, en met name in het oosten en zuiden, dreigt door de droogte een tekort aan water te ontstaan. Het neerslagtekort is dit jaar tot nu toe hoger dan ooit. De waterstand in de grote rivieren is laag en neemt verder af. Daarom gaan waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies bovenregionaal samenwerken. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LWC) is opgeschaald en coördineert samen met de Regionale Droogte Overleggen (RDO-en).

Volgens de LCW is de drinkwatervoorziening vooralsnog niet in gevaar. De aanvoer van water uit de Rijn en de Maas is lager dan normaal, maar nog voldoende om drinkwater van te maken. De LCW verwacht niet dat de aanvoer van rivierwater binnen afzienbare tijd zal verbeteren, aangezien langere tijd geen regen wordt verwacht.