Geslacht over paar jaar geschrapt van identiteitskaart

Identiteitskaarten vermelden vanaf 2024 of 2025 niet langer of de drager man of vrouw is. Het kabinet wil zo mensen tegemoetkomen die zich bijvoorbeeld niet ondubbelzinnig man of vrouw voelen.

De geslachtsaanduiding wordt pas over een jaar of vier geschrapt, omdat de vervaardiging van identiteitskaarten dan sowieso zou worden herzien. De kosten en gevolgen van de verandering zijn mede daardoor "beperkt", schrijft emancipatieminister Ingrid van Engelshoven aan de Tweede Kamer. De wet en de instructies voor de politie en de marechaussee moeten worden aangepast.

Duitsland heeft al langer een identiteitskaart zonder de aanduiding 'man' of 'vrouw'.

Paspoorten houden voorlopig wel een geslachtsaanduiding. Het kabinet wil afwachten of ook andere landen van de sekseregistratie af willen.