‘Ruim 40 procent beroepsbevolking heeft migratieachtergrond in 2050’

Nederland kan een forse toename van het aantal arbeidsmigranten verwachten. In 2050 zou 42 procent van de beroepsbevolking een migratieachtergrond hebben.

Waar nu 4,2 miljoen Nederlanders een migratieachtergrond hebben, loopt dit aantal over dertig jaar op tot maximaal 8,4 miljoen. Dat blijkt uit een groot bevolkingsonderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ons land telt tegen die tijd 17 tot bijna 22 miljoen inwoners.

De migranten, mensen met minstens één buitenlandse ouder, komen steeds vaker uit Oost-Europa, Azië en Zuid-Amerika. De samenstelling van ons land wordt daardoor gevarieerder.

Op dit moment maken mensen met een klassieke migratieachtergrond (Surinamers, Marokkanen) nog 40 procent uit van het totaal aantal, maar dat loopt terug tot mogelijk een kwart in 2050. Over dertig jaar komt meer dan de helft van alle migranten uit arbeidsmigratielanden.

Joop de Beer van NIDI legt uit dat arbeidsmigranten belangrijk kunnen zijn voor de economie. "Zonder een groei in migranten neemt de groep potentiële werkenden in Nederland behoorlijk af en is er meer vergrijzing.”

Bron(nen):   AD