Paus erkent het bestaan en wroeten van een ‘homo-lobby’ in de Curie

Het had natuurlijk niet naar buiten moeten komen, maar dat deed het wel. Paus Franciscus sprak 6 juni met een groep vertegenwoordigers van priesters en religieuzen  uit Zuid Amerika en die groep maakte - voor eigen gebruik - een samenvatting van dat gesprek. Die samenvatting lekte online uit. En de samenvatting is boeiend. De paus erkende in het gesprek dat er een 'gay lobby' actief is in de curie die, omgeven door de dreiging met chantage, dingen naar zijn hand zet. Hij speeekt ook over corruptie in het Vaticaan Van die gay-lobby was ook sprake rond het aftreden van Ratzinger/paus Benedictus. Die zou niet langer opgewassen zijn geweest tegen de homolobby. De druk van die lobby zou bijgedragen hebben aan zijn besluit af te treden. De ex-paus zou wat hem bekend is over deze kwestie hebben vastgelegd in de overdrachtsdocumenten die hij gaf aan Franciscus. Franciscus zei in datzelfde gesprek dat hij helemaal vertrouwd op de acht kardinalen die hij heeft aangesteld als onderzoekscommissie. "Ik ben in dat soort dingen niet goed. Ik ben iemand die slecht georganiseerd is, maar de groep zal zorgen dat er voorgang komt," zou de paus hebben gezegd

3 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. Felicia van der Graaf

    Interessant. Maar ‘speeekt’ en ‘vertrouwd’ zijn fout gespeld.

  2. Nico Egbers

    Ja, okee, homolobby, maarreh, waar lobbyen die homo’s dan voor, of tegen? Meer rechten voor homo’s in de kerk, of juist minder?

  3. FritsB

    Ja ja, een gay lobby die dreigt met chantage. Als de kerk homo’s nu eens als gewone mensen zou beschouwen viel er niets te chanteren. Of is die waarheid te eenvoudig?

Reacties niet toegestaan