Meeste migranten vertrekken binnen tien jaar weer

Migranten komen naar Nederland om te werken of voor hun gezin. Het grootste deel is binnen tien jaar weer vertrokken. Dat toont het CBS aan.

In 2018 kwamen er 191.000 migranten naar Nederland. Een ruime meerderheid (110.000) kwam uit een ander EU-land. Van de 81.000 mensen van buiten de Europese Unie kwam een derde voor gezinshereniging of -vorming. De gezinsvormers kwamen vooral uit Turkije, Marokko, Suriname, de VS en de Filipijnen. Nog eens ruim 40 procent kwam om te werken of om te studeren. Slechts 16 procent was asielmigrant.

Het CBS dook ook in de migratiecijfers van 2009 om te achterhalen wat er in tien jaar met de migranten is gebeurd die toen naar ons land kwamen. Opvallendste ontdekking: 40 procent van de asielmigranten keerde binnen tien jaar weer terug naar het land van herkomst. Zij kwamen voornamelijk uit Somalië, Irak, Afghanistan, voormalige Sovjet-Unie en Iran. Van de arbeidsmigranten van buiten de EU ging zelfs driekwart binnen tien jaar weer terug.

Bron(nen):   NOS