Arme mensen worden nu nog armer

53 miljoen arme mensen in ontwikkelingslanden zullen extreem arm worden als gevolg van de economische crisis. Dat beweert The Economist op gezag van de Wereldbank.
De terugval van de handel heeft grote gevolgen voor arme landen. Ook boeren aldaar hebben veel last van de lagere prijzen voor hun grondstoffen. Verder bestaan er in ontwikkelingslanden geen financiële reserves om in tijden van tegenslag met hulpprogramma’s te komen; het sociale vangnet dat in het westen bestaat, is elders goeddeels onbekend.
Bovendien is het de vraag of de rijke landen de omvang van hun hulp zullen handhaven in tijden van crisis. Slechts enkele landen (Zweden, Noorwegen, Denemarken, Luxemburg, Nederland) hielden zich tot op heden aan de VN-standaard om 0.7 procent van hun nationaal inkomen aan hulp te besteden. Andere rijke landen betaalden minder (gemiddeld 0.45 procent).
Als het nationaal inkomen daalt, zal ook de hulp slinken en ga er maar van uit – aldus The Economist – dat in het westen de prioriteiten nu elders zijn komen te liggen. Rijke landen gaan vast minder geld overmaken aan arme landen.

Bron(nen):   The Economist