Hulp bij zelfdoding in opspraak

Organisaties die in de Verenigde Staten hulp bieden bij zelfdoding, zijn in opspraak gekomen door de arrestatie van vier medewerkers van het Final Exit Netwerk, wat zoiets betekent als het Netwerk voor het Definitief Uitstappen. The New York Times meldt dat de vier zijn opgepakt, nadat een undercover agent contact had gezocht met de organisatie. Deze agent heeft inmiddels verklaard dat de medewerkers hem wilden helpen met zelfmoord door het plaatsen van een masker dat verstikkingsdood veroorzaakt, en dat ze daarbij ook zijn handen wilden vasthouden om te voorkomen dat hij het masker zou afzetten.
De arrestaties roept de vraag op of de circa  tweehonderd mensen die de afgelopen vijf jaar met hulp van het netwerk zelfmoord hebben gepleegd, wel echt dood wilden, of dat ze over het randje zijn geduwd. De undercover agent heeft verklaard dat de medewerkers van het netwerk hadden aangekondigd dat ze na zijn zelfmoord direct alle bewijsmateriaal zouden verwijderen. De toenmalige voorzitter van de organisatie, Thomas E. Goodwin, zou volgens de aanklacht op de agent gaan zitten om er zeker van te zijn dat hij het masker niet zou afzetten. Het Netwerk zelf zegt niets illegaals te doen.
De relatief kleine organisate uit de staat Georgia genoot tot nu toe weinig bekendheid, maar staat opeens in het brandpunt van de belangstelling. Het netwerk maakt deel uit van the World Federation of Right to Die Societies - een wereldwijd verbond van organisaties die het recht op zelfdoding verdedigen.

Bron(nen):   The New York Times